5
MIN
/

Een dag uit het leven van een CPU-arts ...

Het ganse traject van klinisch onderzoek wordt steeds van nabij opgevolgd door een gespecialiseerd en ervaren artsenteam. En dat merk je meteen als je onze artsen aan het werk ziet op de hypermoderne Clinical Pharmacology Unit (CPU) in Edegem. Benieuwd?

1. Check-up van de vrijwilligers voor opstart van nieuw onderzoek

8:00 op de klok! De dag begint in het onderzoekscentrum. Alle medische parameters van de vrijwilligers die eerder werden verzameld, worden voor de binnenkomst van een nieuwe groep vrijwilligers nog eens grondig nagekeken: drugsscreening, alcoholtest, ECG, bloeddrukmetingen, ... Tot op het laatste moment voor toediening van de studiemedicatie staat de veiligheid van de proefpersoon centraal.

2. Kennismaking & dosering van nieuw onderzoek

Na deze grondige controle is het tijd om kennis te maken met de vrijwilligers die vandaag starten aan het onderzoek. In een persoonlijk gesprek met de proefpersoon vraagt de arts naar de gezondheid en voert hij nog een laatste klinisch vooronderzoek uit. Alles ok? Dan bekijkt de arts, samen met de verpleegkundige, de dosering van het experimenteel medicijn en de eventuele bijwerkingen. Na goedkeuring is het aan het verpleegkundig team om de klinische studie op te starten bij de patiënt en de dosering toe te dienen. Uiteraard blijft de arts stand-by.

3. Screening van andere proefpersonen

Het onderzoek is gestart, de dosering is gebeurd. Nu is het tijd om nieuwe kandidaten voor andere studies te screenen. De arts bespreekt met iedere kandidaat persoonlijk de aard van het onderzoek en beide tekenen bij akkoord het informed consent form. In deze overeenkomst bevestigen beide partijen dat alle belangrijke informatie van de studie duidelijk is. De arts noteert de medische geschiedenis en voert een klinisch onderzoek uit. Vervolgens beslist de arts daags nadien of de kandidaat-proefpersoon kan deelnemen aan een bepaalde klinische studie op basis van de resultaten van bloedstalen, ECG en andere testen. 

4. Controle vrijwilligers in lopend onderzoek & vergadering

In de namiddag gebeurt de opvolging van de vrijwilligers die in de ochtend gedoseerd werden. Er is tevens tijd voor diverse besprekingen. Zo is het belangrijk dat de arts in nauw contact staat met de sponsor, de aanvrager van de klinische studie. De arts dient ook aanvragen voor nieuwe studies te beoordelen op uitvoerbaarheid en veiligheid. Maar ook de eindrapporten van gefinaliseerde studies worden door de arts gecontroleerd. Van begin tot eind is de arts dus tijdens het ganse onderzoek nauw betrokken. Om op de hoogte te blijven van de laatste medische evoluties is het ook belangrijk dat er regelmatig bijscholingen worden gevolgd. Iedere werkdag wordt afgesloten met een laatste bezoek aan de proefpersonen van het gestart onderzoek. Wordt de medicatie goed verdragen en zijn er geen bijzonderheden, dan pas zit de dag erop!

Meer weten over onze klinische studies of interesse om proefpersoon te worden? Contacteer ons.