FAQ

Algemeen

Krijg ik ook een extraatje bij het aanbrengen van nieuwe pioniers?

Jazeker! Wij bedanken je graag hiervoor. Meer informatie kan je terugvinden hier

Kan ik deelnemen als ik vegetariër ben?

We kunnen voor bepaalde onderzoeken vegetarische maaltijden voorzien.  

Hoe ziet het onderzoekscentrum eruit?

Om je een goed idee te geven van onze faciliteit, klik hier.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een specifieke studie?

In de infofiche van de specifieke studie kan je lezen hoe je ons kan contacteren om je interesse door te geven. Ben je nog niet aangemeld in onze databank? Dan contacteren we je eerst om je beter te leren kennen en enkele medische gegevens op te vragen. Op basis daarvan kunnen we beslissen of je in aanmerking komt. Ben je wel reeds pionier in onze databank? Dan is je registratie voor de studie in orde en nemen we je op in de selectieprocedure. Hoe dit precies verloopt, lees je hier

Kan ik het type kamer kiezen?

In ons onderzoekscentrum zijn er verschillende soorten kamers. Van 1persoons- tot 8 persoonskamers. Het is echter niet mogelijk om zelf een voorkeur op te geven. Het type studie en de operationele bezetting zullen bepalend zijn voor het kamertype.   

Mag ik tijdens mijn verblijf bezoek ontvangen?

Momenteel is het niet toegestaan om bezoek te ontvangen vanwege de COVID-19 pandemie. 

Waarom wordt er op gezonde mensen getest en niet op patiënten?

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen gebeurt in verschillende stappen. Na jaren van laboratoriumtesten wordt het medicijn dan voor het eerst getest op mensen. In deze vroege-fase-studies wordt de reactie van het lichaam en eventuele bijwerkingen bestudeerd op gezonde mensen. Op die manier kan de volledige studie in dezelfde condities gebeuren zodat de juiste conclusies kunnen getrokken worden. Na veelvuldig onderzoek wordt het daarna pas toegepast op patiënten om een goed beeld te krijgen over de effectiviteit.  

Kan ik feedback geven over mijn ervaringen in het onderzoekscentrum?

Wij krijgen heel graag meer inzicht in je ervaringen in ons onderzoekscentrum. Je kan hiervoor (anoniem) een vragenlijst invullen. Uiteraard kan je ons ook telefonisch of via mail bereiken.  

Wat wordt er bedoeld met kinetiek?

Op kinetiekdagen wordt de studiemedicatie toegediend. Dit zijn dan ook die dagen waarop allerhande acties en onderzoeken gebeuren ter opvolging van de reactie van je lichaam op het geneesmiddel.  

Kan ik bijwerkingen van de nieuwe medicatie verwachten tijdens de studie?

Bijwerkingen zijn op voorhand niet te voorspellen. Op basis van voorgaande onderzoeken kunnen de artsen wel inschatten welke bijwerkingen er mogelijks kunnen optreden. Dit wordt steeds besproken tijdens het selectieonderzoek. In ieder geval wordt jouw gezondheid altijd nauwlettend opgevolgd en bevraagd door ons medisch team.   

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens het onderzoek?

Indien je je niet lekker voelt tijdens je verblijf of nadien, meld je dit onmiddellijk aan het medisch personeel. In overleg met een arts zal er dan beslist worden of je de studie verder kan zetten of niet. 

Welke toelatingsvoorwaarden zijn van toepassing om deel te kunnen nemen aan een specifieke studie?

Alle toelatingsvoorwaarden vind je steeds terug in de infofiche van de studie. Wij controleren bovendien jouw profiel alvorens een afspraak voor het selectieonderzoek in te plannen.

Kan ik tijdens een studie stoppen?

Deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek is steeds vrijblijvend en uit eigen wil. Je kan dus op ieder moment beslissen om de deelname stop te zetten in overleg met de arts. Dit betekent dat jouw vergoeding herberekend zal worden op basis van je engagement in het onderzoek.

Moet ik overnachten in het onderzoekscentrum?

In de infofiche van een specifieke studie staat duidelijk beschreven of overnachtingen noodzakelijk zijn. Dit is meestal het geval. Afwijkingen hierop zijn niet mogelijk.    

Hoe wordt de studiemedicatie toegediend?

Dit is erg afhankelijk van het type onderzoek waaraan je deelneemt. Je krijgt hierover uitgebreid informatie tijdens het selectieonderzoek. De meest voorkomende vormen van toediening zijn: oraal (via de mond in de vorm van een oplossing of tablet), intraveneus (via een ader), subcutaan (onderhuids) of intramusculair (via een spier). 

Heb ik vrije tijd tijdens een verblijf in het onderzoekscentrum?

Jazeker! Enkel op de dagen van toediening van de studiemedicatie wordt er veel tijd vereist van een deelnemer. Op die momenten volgen we je dan ook continu van nabij op. Tijdens de overige dagen in het onderzoek heb je veel vrije tijd en kan je gebruik maken van onze ontspanningsruimtes en -mogelijkheden. 

Kan ik tijdens mijn verblijf werken?

Indien je daarvoor akkoord hebt van je werkgever, is alles voorhanden om je verblijf te combineren met werken. Jij zorgt voor een laptop/tablet, wij voorzien wifi.  Je dient er wel rekening mee te houden dat je andere pioniers niet stoort én dat er op bepaalde dagen en strikte momenten onderzoeken ingepland worden waarvan niet van afgeweken kan worden. 

Hoe vaak mag ik meedoen?

Je mag zo vaak meedoen als je zelf wil. Voor de meeste studies is een periode van minstens 30 dagen noodzakelijk vooraleer een nieuw onderzoek te kunnen starten. In sommige gevallen kan er een langere tussentijd vereist zijn. Dit hangt af van het studiegeneesmiddel en wordt bepaald door de tijd die nodig is om het geneesmiddel volledig uit je lichaam te verwijderen.

Hoe vaak wordt er tijdens een studie bloed afgenomen?

Een eerste bloedafname gebeurt tijdens het selectieonderzoek om na te gaan of jouw bloedwaarden een deelname aan de studie mogelijk maken. Vervolgens nemen we een volgende keer bloed enkele dagen of uren voor de toediening van de studiemedicatie om een referentiewaarde te hebben. Na de dosering van de medicatie staan er diverse bloedafnames gepland om te kunnen bestuderen hoe de concentratie van de medicatie in jouw bloed evolueert.  

Wat is Verified Clinical Trials (VCT) en kan ik dit weigeren?

Je kan om veiligheidsredenen steeds maar aan 1 studie tegelijk deelnemen. VCT wordt gebruikt om dit te controleren. Ook de duur tussen opeenvolgende onderzoeken dient gerespecteerd te worden.  Zonder goedkeuring voor VCT kan je niet deelnemen in ons onderzoekscentrum. 

Mag ik (nog steeds) bloed en/of plasma doneren tijdens een deelname?

Het is tijdens een geneesmiddelenonderzoek niet toegelaten om bloed en/of plasma te doneren. Je krijgt studiemedicatie toegediend, die in het bloed wordt opgenomen. Op die manier zou deze medicatie dus ook in de bloedbaan kunnen terechtkomen van de persoon die jouw bloed ontvangt. Dit kan uiteraard om veiligheidsredenen niet.  

Mag ik mijn gsm, laptop en/of tablet meenemen?

Uiteraard. Er is binnen ons onderzoekscentrum overal gratis wifi beschikbaar. Al deze apparatuur kan je veilig opbergen in een persoonlijke locker. 

Welke ontspanningsmogelijkheden zijn er tijdens mijn verblijf?

Op je kamer kan je je rustig bezighouden met wat je wil. Voor de ene persoon is dat een serie of film bekijken, de ander leest graag of doet een handwerk. Uiteraard kan gamen, studeren of werken ook op je persoonlijke elektronische apparatuur. Alleen of met studiegenoten, ook dat kies je zelf. Bovendien is er een gemeenschappelijke ontspanningsruimte, waar steeds gezelschapsspellen en verscheidene magazines te vinden zijn. Er is zelfs een pooltafel en zonnig terras.  

Welke regels gelden er tijdens mijn verblijf?

Tijdens het selectieonderzoek worden de huisregels uitvoerig besproken.  Sigaretten, alcohol en cafeïne zijn tijdens de meeste onderzoeken uitgesloten. 

Mag ik zelf eten en drinken meenemen?

Tijdens het verblijf is het niet toegestaan om zelf drank of eten mee te brengen. Wij voorzien alle maaltijden, snacks en dranken gezien alle kandidaten hetzelfde moeten consumeren, vaak ook op vaste tijdstippen.  

Tijdens mijn verblijf

Kan ik tijdens mijn verblijf gebruikmaken van een wasmachine?

Op elke afdeling is een wasmachine en droogkast voorzien. In overleg met het studiepersoneel kan hiervan gebruik gemaakt worden.

Verblijven mannen en vrouwen tesamen op de meerpersoonskamers?

Ja. Er zal een kamer toegewezen worden aan de hand van de studievolgorde. Hierdoor is het mogelijk dat er in het bed naast jou iemand met het andere geslacht ligt.

Wat moet ik zelf voorzien tijdens mijn verblijf?

Kledij en handdoeken moet je zelf meebrengen. 

Vergoeding

Welke vergoeding krijg ik voor geneesmiddelenonderzoek?

De vergoeding voor deelname is specifiek voor elke studie en gerelateerd met de tijd die je spendeert als pionier. Deze financiële compensatie wordt steeds duidelijk vermeld in de infofiche van het onderzoek. Meer algemene informatie rond de vergoeding vind je hier.  

Betekent een hoge vergoeding dat er grotere risico’s verbonden zijn?

Neen. De vergoeding is een compensatie voor het engagement van de pionier en weerspiegelt geen inschatting van gezondheidsrisico’s. Meer algemene informatie rond de vergoeding vind je hier

Waar kan ik terecht met vragen over de uitbetaling van mijn vergoeding?

Bij vragen over jouw uitbetaling dien je ons best zelf te contacteren bv. via het contactformulier. Wij helpen je graag verder.  

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald?

Het moment voor uitbetaling is bepaald door de fase van het onderzoek. Na een selectieonderzoek en geen verdere deelname aan de studie wordt de uitbetaling opgestart na de eerste dosering van de medicatie. Bij verdere deelname aan de studie start het proces van uitbetaling na het eindonderzoek. Je ontvangt de vergoeding ten laatste 6 weken na de opstart van de uitbetaling. 

Is de vergoeding belastbaar?

Enkel in België is deze vergoeding niet belast. 

Selectieonderzoek

Hoe en wanneer weet ik dan of ik uiteindelijk geselecteerd ben voor het vervolg van het geneesmiddelenonderzoek?

Je medisch profiel, inclusief de resultaten van het selectieonderzoek zijn grondig bestudeerd na één tot anderhalve week door het medisch team. Vervolgens nemen wijzelf contact met je op om het besluit door te geven.  

Waar vindt het selectieonderzoek plaats?

Het selectieonderzoek gebeurt in ons onderzoekscentrum SGS CPU te Edegem: Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem (aan de campus UZA - Gebouw J). 

Waarom moet ik een toestemmingsformulier ondertekenen?

Door het ondertekenen van het toestemmingsformulier bevestig je formeel dat je goed hebt nagedacht over jouw deelname aan het betreffende onderzoek, dat alle informatie duidelijk was en dat je bereid bent om deel te nemen. Deze procedure is wettelijk verplicht. Zonder jouw officiële toestemming kan je niet starten met het onderzoek. 

Wat gebeurt er tijdens het selectieonderzoek?

Tijdens het selectieonderzoek krijg je uitgebreid informatie over de specifieke studie. Daarenboven kan je met al je vragen terecht bij het medisch team. Enkel als alles voor jou duidelijk is en je akkoord bent om verder deel te nemen, onderteken jij én de arts het toestemmingsformulier. Vanaf dan zit je in de studie en bestuderen we in detail of je geschikt bent om deel te nemen in de vervolgstappen. Deze screening houdt een consultatie met de arts in en enkele medische onderzoeken. We controleren onder andere je bloeddruk, gewicht en urinestaal. 

Bereikbaarheid

Is het onderzoekscentrum goed bereikbaar met de auto?

Absoluut. Alle gedetailleerde informatie kan je hier terugvinden

Is het onderzoekscentrum bereikbaar met het openbaar vervoer?

Zowel via trein, bus als deelfietsen is het onderzoekscentrum goed bereikbaar. Meer concrete informatie vind je hier.   

Waar kan ik parkeren?

Je kan gratis gebruikmaken van de bezoekersparking van het UZA. Meer informatie vind je hier.  

COVID-19

Wat gebeurt er als ik COVID-19 heb?

Als je positief test kan je helaas niet meer deelnemen aan een huidige studie zolang je niet volledig hersteld bent. Een geldig herstelcertificaat is enkel te verkrijgen aan de hand van een officiële PCR test.

Wordt er op het coronavirus getest?

Momenteel wordt er nog steeds getest op COVID-19. 

NOG VRAGEN?

Stel ons je vraag