Vergoeding

Ontvang een mooie vergoeding voor je engagement 

Wat mag je verwachten? 

Pionierswerk is belangrijk en dient naar waarde geschat te worden. Daarom ontvang je voor je deelname aan geneesmiddelenonderzoek bij SGS CPU een mooie vergoeding (belastingvrij in België). Dit is een compensatie voor je gespendeerde tijd en engagement. Algemeen geldt dat hoe meer tijd de studie van je vereist, hoe hoger de vergoeding is. Hoeveel het precies is, hangt af van verschillende factoren binnen de studie. In de informatiefiche van elke studie kan je de specifieke vergoeding terugvinden.    

Vergoeding na het selectieonderzoek    

Wat als na het selectieonderzoek van een specifieke studie blijkt dat je toch niet zal starten aan het geneesmiddelenonderzoek? Ongeacht de reden, je medisch profiel blijkt geen match te zijn met de studievoorwaarden, je beslist om toch niet deel te nemen, … Dan zal je een bedrag van € 50 plus een berekende kilometervergoeding ontvangen.  
 
Moet je na het selectieonderzoek toch nog een keertje extra terugkomen voor een bijkomende hertest, dan bedraagt de extra vergoeding € 15 plus de berekende kilometervergoeding. 

De berekende kilometervergoeding wordt gebaseerd op de kortste weg tussen SGS CPU in Edegem en je thuisadres (€ 0,3542/km, max. 120 km/enkele reis). 

Indien je na het selectieonderzoek doorstroomt naar de studie, dan zit de vergoeding voor deze stap verrekend in het eindbedrag dat je zal ontvangen na het afronden van het eindonderzoek. 

Vergoeding na het eindonderzoek 

Wat als je de studie, met alle stappen van verblijf tot opvolgonderzoeken en eindcontrole volledig hebt doorlopen? Dan zal de uitbetaling van het specifieke bedrag, vermeld in de infofiche, snel volgen. Interessant is dat de vergoeding voor een deelname aan geneesmiddelenonderzoek in België niet belast wordt. 

Vergoeding na voortijdige stopzetting  

In uitzonderlijke gevallen dient de studie voortijdig te worden stopgezet. Op dat moment wordt de vergoeding aangepast op basis van de uiteindelijke studieduur en de reden van de voortijdige stopzetting.   

Krijg een cadeaubon

Als dank voor het werven van een familielid of kennis voor ons geneesmiddelenonderzoek, bezorgen we je graag een cadeaubon, indien de nieuwe pionier nog niet in onze databank zit. Het is uiteraard wel belangrijk dat deze pionier jou naam doorgeeft op het aanmeldingsformulier. Je ontvangt de digitale bon van € 50 automatisch een maand nadat deze persoon deelgenomen heeft aan een eerste selectieonderzoek. De bon kan enkel gebruikt worden via Belgische en Nederlandse websites.

Meer weten?